ÚJDONSÁGOK

A művekről

NÉPSZERŰRecenziók

Fejlesztés alatt ...

KiemeltSajtó

Fejlesztés alatt...

MűvekFülszövegek

Fejlesztés alatt...

Urikányban [románul: Uricani, korábban: Hobicaurikány] születtem, a Zsil-völgye legkisebb bányavárosában, Hunyad megyében, 1963. április 25-én. Tízéves koromban költöztünk vissza a tulajdonképpeni szülőfaluba, Atyhába [románul: Atia], Korond községbe, ahonnan szüleim származnak. Székelyudvarhelyen érettségiztem a mai Tamási Áron Gimnáziumban 1981-ben. Bár akkor a műszaki irányultság volt divatban [leszámítva a székely anyavárosban működő Pedagógiai Líceumot], mindvégig bölcsészkarra készültem, illetve a szépírás mestersége vonzott…

Simó márton

Mi, székelyek és román barátaink

Húsz olyan román vagy vegyes nemzetiségű értelmiségit faggat a megjelent interjúkban a szerző, akik megértéssel és rokonszenvvel közelednek a székely társlakókhoz, az ő történelmükhöz, mindennapi problémáikhoz. A szerző beszélgetőtársai közt található tanár, történész, pap, szociológus, képzőművész, újságíró, mérnök és üzletember, akik többnyire erdélyi románok, de van köztük moldvai és bukaresti is, olyanok, akiket nem magyarellenes előítéletek befolyásolnak, és lényegre látó megfogalmazásaik fontos szempontot jelentenek a román és magyar együttélés, a transzszilvanizmus, a múlt, a jelen és a jövő tekintetében.

RECENZIÓK

Olvasson a recenziók közül

"Simó Márton új regényét olvasva újra és újra azon kapom magam, hogy azt találgatom, Gerzson, a főhős vajon ő maga-e, vagy csak olyan, vagy nem is olyan, de mégis ő, esetleg olyan, és mégsem ő az."

Száraz Miklós György

/ Író

" A bozgor jó könyvnek ígérkezik: benne van egy adag első világháború, válogatott helyszínekkel, de nem válogatós halálveszedelemmel, benne van Kadácsfalva néhány sorsdöntő napja, amikor a románság többségiként veszi át a hatalmat Erdélyben"

Cseke Gábor

/ Író, újságíró

" Zseniális címei vannak Simó Mártonnak! A korábban, az Erdélyi Műhely Könyvek kiadásában megjelent trilógia a bozgor névre hallgat. Ezek nemcsak ön­magukban hangzanak jól, s nemcsak könyvcímnek alkalmasak, hanem egyben ta­lá­ló kulcsszavak is. "

Gergely Tamás

/ Író
Könyv áruház

Ezek is tetszeni fognak