Blog

Atyha_leegett_templom

Atyha korábbi és új templomáról szóló dokumentumkötet. Az első rész a leégett templommal kapcsolatot emlékeket, a második pedig az új építését, birtokbavételét és felszentelését tartalmazza.

2016. szeptember 18-án, vasárnap este 10 óra tájt villámcsapás érte az atyhai templomot. A média jóvoltából pár óra alatt mindenki értesülhetett arról, hogy milyen súlyos csapás érte ezt a kis közösséget. A római katolikus vallású település egyházközségének temploma elpusztult.

A kötetben szereplő írásokban a káreseményről olvashatunk, de ugyanakkor megtudhatunk egyet és mást a megsemmisült értékekről, arról a határokon átívelő segítségnyújtásról, amely immár építő jelleggel lángolt fel a jószándékú emberekben, a vállalkozókban és a különböző állami intézmények vezetőiben Magyarországon és Romániában egyaránt.

A két kötet az Erdélyi Műhely Könyvek nevű sorozat keretében, Székelyudvarhelyen, az Élő Székelyföld Munkacsoport gondozásában látott napvilágot 2017-ben, illetve 2019-ben.